ZIDART d.o.o.

Informacije koje možda niste znali a trebali bi da znate

O nama

Građevinska firma ZIDART d.o.o. osnovana je 2000 god. sa sjedištem u Mrkonjić Gradu. Osnovne djelatnosti su izvođenje i projektovanje građevinskih objekata.


Firma je osposobljena za izvođenje različitih vrsta građevinskih radova , od građevinskih iskopa, pa sve do potpune funkcionalnosti po principu „ključ u ruke“.
Posjedujemo licencu za izvođenje radova visokogradnje i hidrogradnje izdatu od nadležnog Ministarstva vlade Republike Srpske.

Građevinske usluge obuhvataju upravljanje gradnjom i izvođenje građevinskih radova uključujući instalacije i završne radove, izgradnju i opremanje interijera, radove sanacije, rekonstrukcije, adaptacije, te planiranje i kontrolu gradilišta.Posjedujemo vlastiti pogon za proizvodnju PVC i Alu stolarije što upotpunjuje naš profil.

Naša firma trenutno broji 40 radnika, čiji se broj povećava u sezoni izvođenja građevinskih radova i većih ugovorenih projekata. Uz stručni kadar sa dugogodišnjim iskustvom u građevinarstvu i dalje radimo na zapošljavanju mladih, stručnih i visokoobrazovanih kadrova čime jasno dajmo do znanja da je ljudski potencijal trajna vrijednost naše firme.

Politika Kvaliteta

Strategija preduzeća „ZIDART“ d.o.o. Mrkonjić Grad, je da stalno poboljšava sve procese, iz svoje osnovne delatnosti, kako bi se ostvarile ukupne performanse preduzeća i korist za sve zainteresovane strane. Kvalitet predstavlja glavnu pokretačku polugu poslovnog uspjeha, jedini put rasta proizvodnje, profita i odbrane od konkurencije. U cilju uspješnog očuvanja kvaliteta rada, proizvoda i usluga i unapređenja sistema menadžmenta kvalitetom, utvrđeni se sljedeći principi:

Damir Milić
dipl. ing. građ.

CEO

damir.milic@zidartdoo.com
Viber:+(387) 65 680 127
WatsApp:+(387) 65 680 127

Radomir Čigoja dipl.inž.arh.

Tehnički rukovodilac

radomir.cigoja@zidartdoo.com

Jorganović Radoslav dipl.inž.arh.

Projektant

radoslav.jorganovic@zidartdoo.com

Radoslav Boškić građevinski teh.

Poslovođa

radoslav.boskic@zidartdoo.com

Info:


Bjelajce 12A 70260 Mrkonjić Grad
Registarski br:1-11462-00 Osnovni sud Banja Luka
Matični br:1929372 JIB:4401191240005 Devizni račun: 540100440119124005
Žiro računi : 5520020001699017
                       5620990001096885 
Tel/fax: 050/250 050 mob 065/680 127

Pogledajte nas i na društvenim mrežama