O NAMA | ZIDART d.o.o. | KONTAKT
      
 

Referencna-lista izvedenih objekata

 

I/ Rekonstrukcija ratom uništenih objekata:

Rek. 10 kuća u opštini B.Grahovo(World Vision,kontakt:Steffen Mittasch),2001.god.

Rek. 13 kuća u opštini B.Grahovo(World Vision, kontakt:Steffen Mittasch),2001.god.

Rek. 7 kuća u opštini Gradiška(CARE Internationl,kontakt:David Gallagher),2002.god.

Rek. 8 kuća u opštini Kotor Varoš(CARE Internationl,kontakt:David Gallagher),2002.god.

Rek. 15 kuća u opštinama Glamoč i Drvar(World Vision,kontakt:Steffen Mittasch),2003.god.

Rek. 10 kuća u opštini Jajce(CARE International,kontakt:David Gallagher),2003.god.

Rek. 18 kuća u opštini Kostajnica(CARE International,kontakt:David Gallagher),2004.god.

Rek. 14 kuća u opštini Doboj(UNDP,kontakt:Jens Toyberg-Frandzen),2004.god

Rekonstrukcija 11 kuća u opštini Jajce(UNDP,kontakt:Jens Toyberg-Frandzen),2005.god

 

II/Ostali objekti:

Benzinska pumpa '' GAS-PETROL'' na putu M.Grad-Ključ,dir.Z.Podraščanin,2002.godine(cca 800.000,00 KM)

Kanc.-proizvodni objekat preduzeća ''DRVODEX'' M.Grad,dir.S,Boškan,dim. 42x12m,2003.godine(cca 500.000,00 KM)

Svadbeni salon ''SUNCE'' u M.Gradu,dimenzije 30x15m,dir.Galić,2003.godine

Objekat pekare preduzeća ''LIMPEK'' M.Grad,2004.godine

Rekonstrukcija objekta Veterinarske stanice Banja Luka,dim.40x8+12x8,2004.godine

Rekonstrukcija Mješovite srednje škole u B.Petrovcu,CRS,Danijel Lekić,cca 1500 m2,2005.godine

Izgradnja upravne zgrade komunalnog preduzeća ''Park'' u M.Gradu,dir.D.Janković,2005.godine

Izgradnja šalter-sale opštine Mrkonjić-Grad,R.Đuza,2005.godine

Izgradnja igrališta za male sportove u Mrkonjić Gradu,R.Đuza,2005.godine

Rekonstrukcija zgrade opštine u Bosanskom Petrovcu,OdRaz Sarajevo,cca1500m2,2006.godine

Stambeno-poslovni objekat Su+P+3 u Mrkonjić Gradu,površina cca 1000m2,vl.Todić LJ,2006.godina

Jaslice uz dječiji vrtić u Mrkonjić Gradu,dir. T.Milekić,2006.godine

Rekonstrukcija upravne zgrade ŠG''Lisina'' u Mliništima,dir.Nedjo Antić,2005. i 2006.godine

Rekonstrucija skupštinske sale u zgradi Opštine M.Grad,2007.godine

Izgradnja objekta policijske stanice u Jezeru,M. Grubješić,2008.god. (cca 185.000 KM)

Rek. i dogradnja objekta uprave ŠG ''Lisina ,dir.N.Antić2009.god (cca 120.000 KM)

Izgradnja poslovnog objekta ''BiS ASTRA''-,1300 m2,Dir.B.Đurđević(cca 760.000 KM)

Izgradnja kanalizacije u M.Gradu,2008.god ,R.Đuza,(cca 430.000 KM)

Rekonstrukcija kanalizacije i izgradnja parkinga HE Bočac,2008.god,G.Milanović(cca 27.000,00 KM)

Izgradnja gradskog trga i parka u M.Gradu sa objektima,2008.god,R.Đuza (cca 1.350.000 KM)

Izgradnja abmul. porodične medicine Doma zdravlja M.Grad,dir.dr Erak,2009.god.(cca 340.000 KM)

Izgradnja zgrade sa 24 stana u M.Gradu,P+4,2008-2009.god,dir.Dutina(cca 885.000,00 KM)

Rekonstrukcija školskih objekata na području opštine M.Grad,2009.god,R.Đuza(cca 413.000,00 KM)

Rekonstrukcija ambul. por. medicine Doma zdravlja Šipovo,2009.god,dir.dr Đukić(cca 260.000 KM)

Izgradnja zgrade sa 9 stanova u Šipovu,P+2,2010.god,dir.Dutina(cca 245.000,00 KM)

Izgradnja motela u sivoj fazi  u naselju LTG na Plivi  u Šipovu,2010.god,G.Talić(cca 220.000,00 KM)

Rekonstrukcija 19 kuća za Rome u Opštini Jajce,2010.godina,HILFSWERK(cca 330.000,00 KM)

Izrada AB rampi za silaz u akumulaciju HE Bočac,2010.godina,G.Milanović(cca 60.000,00 KM)

AB obaloutvrda (L=200 m) d.obale ispod HE Bočac,samo rad i oprema,2010.god.(cca 150.000,00 KM)

Sportska dvorana u Ribniku,III faza,2011.godina,N.Stojaković,(cca 340.000,00 KM)

Ambulanta porodične medicine Oštra Luka,2011.godina(cca 75.000,00 KM)

Teniski tereni M.Grad,2011.godina,R.Đuza(cca 78.000,00 KM)

Igralište za male sportove M.Grad,2011.godina,R.Đuza(cca 65.000,00 KM)

Vodovod Lipovac-Čelinac,2011.godina,M.Banjac(cca 80.000,00 KM)

Magacinska hala KP Park M.Grad,2011.god,dir.D.Janković(cca 100.000,00 KM)

Zamjena fasadne stolarije na upravi ŠG 'Lisina',2011.god,dir.Neđo Antić(cca 82.000,00 KM)

Zatvor Kula-I.Sarajevo,2012.godina,dir.Vukašin Crnjak(cca 250.000,00 KM)

 Rekonstrukcija Doma zdravlja u M.Gradu,2012.god,dir.dr Erak(cca 400.000,00 KM)

Stambeno-poslovni objekat u M.Gradu ,2012/13.god,investitor ZIDART,bruto gp cca 1900m2(cca 2.000.000,00 KM)

Opštinski administrativni centar  u Šipovu,2012/13/14.god,načelnik Opštine(cca 1.225.000,00 KM)

Rekonstrukcija fasade i ulaznog hola uprave ŠG 'Lisina',2012.god,dir.Neđo Antić(cca 92.000,00 KM)

Zatvor Kula I.Sarajevo,2012.god,dir. Vukašin Crnjak(cca  83.000,00 KM)

Rekonstrukcija OŠ I.G.Kovačić i OŠ u Podbrdu,2013.god,načelnik Opštine(cca 65.000,00 KM)

Rekonstrukcija BP Podbrdo,2013.god,OKTAN PROMET doo(cca 35.000,00 KM)

Rekonstrukcija hale Bjelace,M.Grad,2013.god,RS SILICON doo(cca 217.000,00 KM)

Rekonstrukcija kancelerija prizemlja uprave ŠG 'Lisina',2013.god,dir.Neđo Antić(cca 92.000,00 KM)

Izgradnja dvije kuće za povratnike,2013.god,Ministarstvo za izbjeglice RS,(cca 58.000,00 KM)

Rekonstrukcija objekta pošte Starčevica,2013.god,dir.za inv. Nikola Šupljeglav,(cca 21.000,00 KM)

Rekonstrukcija objekta škole 'Los rosales' Mostar,2014.god,UNDP BiH,(cca 65.000,00 KM)

Rekonstrukcija hirurških sala Kanton.bolnice Zenica,2014.god,Elmana Rekanović(cca 32.000,00 KM)

Rekonstrukcija fabrike Mladost ad M.Grad,2014.god,dir.Živko Jagodić(cca 195.000,00 KM)

Dogradnja pogona Drvodex doo M.Grad,2014.god,dir.Svetko Boškan(cca 115.000,00 KM)

Rekonstrukcija objekta pošte Borik,2014.god,dir.za inv. Nikola Šupljeglav,(cca 31.000,00 KM)

Izgradnja 7 kuća u opštini Gradiška,2014,Federalno min.za izbjeglice(cca 220.000,00 KM)

Izgradnja 13 kuća u opštini K.Varoš,2014,Ministarstvo za izbjeglice i ras. lica RS(cca 380.000,00 KM)

Ambulanta porodične medicine Jezero,2014,Ministarstvo zdravlja RS(cca 227.000,00 KM)

Poslovni objekat Elektrodistribucija M.Grad,Ribnik,2014,Elektrokrajina ad(cca 300.000,00 KM)

Ambulanta porodične medicine Omarska,2014,Ministarstvo zdravlja RS(cca 180.000,00 KM)

Osnovna škola 'Dositej Obradović' Tukovi,Prijedor,2015,UNDP (cca 350.000,00 KM)

Rekonstrukcija objekta Tehničke škole Banja Luka,2015,UNDP (cca 190.000,00 KM)

Rekonstrukcija uprave Pošta Srpske  ad,2015, dir.za inv. Nikola Šupljeglav(cca 112.000,00KM)

Ambulanta porodičnr medicine Dubovik,2015,Ministarstvo zdravlja RS(cca 270.000,00 KM),

Sanacija 118 kuća S.Most,2015,UNDP(cca 850.000,00 KM)

 Sanacija OŠ '5.oktobar' S.Most,2015,UNDP (cca 205.000,00  KM)

Sanacija Mješovite srednje škole Ključ,2015,UNDP(cca 225.000,00 KM

Sanacija OŠ 'Borislav Stanković' Banja Luka,2015,UNDP(cca 110.000,00 KM)

Izgradnja 11 kuća,grad Prijedor,2015.g,HILFSWERK,(cca 319.000,00 KM bez PDV)

Regulacija vodotka M.Grad,2015.god,opština M,Grad(cca 25.000,00 KM)

Sanacija OŠ Kozarac,2015,UNDP,(cca 225.000,00 KM)

Sanacija OŠ Velagići,Ključ,2016,UNDP,(cca 55.000,00 KM)

Sanacija Vatrogasnog doma,Opština M.Grad 2016,(cca 97.000,00 KM)

Sanacija fiskulturne sale Gimnazije,Opština M.Grad 2016,(cca 100.000,00 KM)

Izrada mosta na Brešinom potoku,Opština M.Grad 2016,(cca 65.000,00 KM)

Zamjena stolarije na zgradi Gimnazije i Mašinske škole,UNDP 2016,(cca 150.000,00 KM)

Sanacija OŠ Petar Kočić M.Grad,Vlada RS 2016/2017,(cca 260.000,00 KM))

Stambeno-poslovni objekat u Banja Luci  ,investitor i izvođač ZIDART 2016/17,bruto gp cca 4600m2(cca 4.500.000,00 KM)

Izgradnja ribnjaka na rijeci Volarici, Tropic ribarstvo 'Ribnjak Janj'doo 2017,(cca 270.000,00 KM)

Sanacija kancelarija i hodnika,Opština Mrkonjić Grad 2017,(cca 98.000,00 KM)

Sanacija ravnog krova na Domu kulture,Opština Mrkonjić Grad 2017,(cca 65.000,00 KM)

Zamjena krova i storarije na stamb.zgradi,Opština Istočni Drvar 2017,(cca 35.000,00 KM)

Sanacija poslovnice Unicredit bank ad Mrkonjić Grad 2017,(cca 85.000,00 KM)

Dogradnja vrtića Mladost  u Šipovu 2017,(cca 65.000,00 KM)

i drugi objekti(privatne stambene kuće)

 

i drugi objekti(privatne stambene kuće)

 
 
       
POLITIKA KVALITETA POČETNA PROJEKTI
CERD-WIFI WKO REFERENCE STOLARIJA
STANOVI / PRODAJA O NAMA
GALERIJA  
 
KONTAKT  
    ISO STANDARD  
Bjelajce 12A 70260 Mrkonjić Grad Registarski br:1-11462-00 Osnovni sud Banja Luka
Matični br:1929372 JIB:4401191240005 Devizni račun: 540100440119124005 Žiro računi :
5520020001699017; 5620990001096885 ;Tel/fax: 050/250 050, mob 065/680 127
Copyright © 2016. ZIDART d.o.o. MRKONJIĆ GRAD. Sva prava zadržana.
Design-STOYCA Development